Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього 38 27 41 40 60 206
у тому числі  
монографії 1 2 1 4
з них видано за кордоном
підручники, навчальні посібники   1   1   –   –   1   3
статті у наукових фахових журналах   7   5   12   11   20   55
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience )   –   –   –   1   2   3
інші 30 20 27 29 38 144
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок   2,9   2,0   1,5   2,2   4,77   15,0