Малеєв Костянтин Сергійович

П.І.Б. Малеєв Костянтин Сергійович

Посада Молодший науковий співробітник

Місце роботи Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ філософської антропології

Рік народження 1960

Науковий ступінь –

Вчене звання молодший науковий співробітник

Загальна кількість друкованих праць 41

Загальний стаж наукової роботи

З 1987р. по 1989р. – аспірант відділу діалектичного матеріалізму Інституту філософії;

з 1989р. по з 1989 по теперішній час – старший науковий співробітник відділу філософської антропології.

Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ З 2015 по теперішній час Військовий інститут київського національного універсітету ім. Тараса Шевченка викладаю філософію у якості викладача доцента кафедри військової Журналістики

Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами за період 5 років (2013-2017 рр.) –

Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень. Важливі посади і обов’язки за межами Установи. Проблематика сучасної філософської антропології: місце антропологічних уявлень в системі сучасного наукового знання, гуманітарних досліджень з питань освіти, свободи та демократії; зв’язок філософської антропології з соціологією, політологією та історією культури.

Список найважливіших робіт за звітний період

№  з/п   Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва Прізвища співавторів К-сть цитув. Імпакт фактор
1 Що таке Європа? Історико-світоглядний аналіз //Антропокультурні чинники європейського вибору України Київ, Наукова думка, 2014, с. 265-301      
2 Проблема визначення свободи. Вступ до правової антропології//Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання   Київ, «Стилос», 2015, с.337- 378      
3  Становлення класичних ідеологій в Європі // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. Київ, 2017, с. 57-60