Планування роботи

Початок ХХІ століття позначився суперечністю між глобалізацією та локалізацією, складність якої парадоксальним чином породжує сподівання на прості рішення складних антропологічних та соціокультурних проблем.

Через це наступною плановою темою (із І кварталу 2020 року) відділ планує таку: «Віднайдення нових сенсів як проблема початку ХХІ століття: українська людина перед викликами глобалізації та загрозами популізму».

Планується продовжити традицію щорічних філософсько-антропологічних та Шинкаруківських читань, міжнародних конференцій з фундаментальних проблем філософської антропології, роботу щомісячного методологічного семінару «Філософська антропологія як метаантропологія», співпрацю з провідними науковими установами та університетами в Україні та за кордоном, активну публіцистичну діяльність як реалізацію практичного повороту у сучасній філософії людини.