Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу


  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього 62 53 42 56 45 258
у тому числі  
Монографії 4 3 4 4 1 16
з них видано за кордоном - - - - - -
підручники, навчальні посібники - - - - - -
статті у наукових фахових журналах 38 27 20 21 21 127
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience ) - - - - - -
Інші 20 23 18 31 23 115
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок 5,1 4,4 3,5 4,6 3,7 21,5