Кисельов Микола Миколайович

ПІБ – Кисельов Микола Миколайович

Посада Провідний науковий співробітник

Місце роботи (Установа, підрозділ) – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, відділ філософських проблем етносу та нації

Рік народження – 1942.

Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня)- Доктор філософських наук, 09.00.09 – філософія науки, 1991 р.

Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання) – Професор 1996 р.

Загальна кількість друкованих праць 283.

Загальний стаж наукової роботи – 44 роки, провідний науковий співробітник.

Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ: Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури : курси «Філософія» та «Основи екології».

Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами. –

Головні напрямки досліджень: філософія та методологія сучасної науки, філософсько-світоглядні та етнокультурні проблеми екології.

Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій):

№  з/п Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва Прізвища співавторів К-сть цитув. Імпакт фактор
1. Етика науки: виклики сучасності.   Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 2014.  - 18,5 а.а. – 248 с.   (співавтори – Т.В.Гардашук, С.І.Грабовський, К.Є.Зарубіцький, Ю.А.Іщенко)      
2. Гуманітарія та науки про природу: тенденції взаємодії Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 1014. - № 203/1. – С. 80-93.      
3. Мировоззренческие основания cтратегии выживания Strategia supravietuirii din perspective bioeticii, filosofiei si medicinei. – Chisinau, 2015.  - 0,7. (109-112). - Vol. 21.      
4. Сфера людського буття: проблеми та перспективи Практична філософія.– -2015. – № 2. – С. 3-12.      
5. Антропосфера: сучасні інтерпретації. Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 2015. 12 а.а. – 192 с.   (Співавтори – Т.В.Гардашук, С.І.Грабовський, К.Є.Зарубіцький, Л.А.Палей).    
6. Стратегия выживания в биологическом контексте Strategia supravietuirii din perspective bioeticii, filosofiei si medicinei. – Chisinau, 2016.  - 0,5. (160-162). - Vol. 22.      
7. Дослідження проблем філософії біології та екології в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Філософські діалоги. Випуск 11-12. –К.,2017. – С. 162-180.        
8. Біофілософія: предметне поле дослідження та перспективи інституалізації Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Гуманітарні студії» – К., 2017. – Вип. 274. – С. 58-69      
9. Феномен життя в соціогуманітарному аспекті   Проблеми людини в українських реаліях – надії та сподівання: ХІІ Шинкаруківські читання. -К.:Знання, 2017. – С. 57-65.