Опис дослідницької стратегії

Основні напрями діяльності: науково-дослідницька – написання і публікація статей та монографій, участь у національних та міжнародних конференціях;  викладацька – читання курсів та спецкурсів в центральних вищих навчальних закладах України; експертна діяльність – підготовка науково-консультаційних матеріалів органам державної влади України, зокрема Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі, Міністерству культури України, Комітету з питань культури і духовності Верховної ради України. Також співробітники відділу брали участі у підготовці пропозицій і рекомендацій щодо розробки державних програм, стратегій і концепцій розвитку тощо;  публіцистична – публікація статей у загальнонаціональних ЗМІ, виступи у ТБ та радіо програмах з актуальних питань дослідження етнічних та національних процесів.

Відділ займається розробкою і удосконаленням теоретико-методологічних підходів дослідження етнічних та національних процесів. З огляду на наявні тенденції в розвитку гуманітарних і соціальних наук увага співробітників відділу зосереджена на побудові міждисциплінарних підходів, із залученням теорій різних (соціологія, етнологія, політологія, історія тощо) галузей соціального знання. Науковцями відділу розробляються теми, пов’язані з різними соціально-філософськими і загальнотеоретичними проблемами етнонаціональної сфери, з порівняльним аналізом підходів щодо її вивчення, розроблених вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Протягом звітного періоду результати досліджень співробітників відділу дістали вираження в двох планових темах: “Етнічний вимір соціоструктурних перетворень” (2012–2015 рр.) та “Соціокультурні засади осмислення етнічних процесів” (2015–2018 рр.). Також завершена  планова тема «Феномен «життя» в сучасному науковому пізнанні» (2014-2017 рр.) та підготовлена колективна монографія «Феномен життя у сучасному філософському дискурсі» (науковий керівник теми – Кисельов М.М.– д.ф.н, проф., пров.н.с.), в якій здійснено системний аналіз феномена життя і його ролі у становленні новітніх тенденцій розвитку природничого та соціального наукового знання, а також можливостей їх інтеграції.