Планування роботи Підрозділу на найближчі декілька років

Впродовж наступних трьох років (2018–2021 рр.) співробітники відділу виконуватимуть науково-дослідну тему “Національна пам’ять в умовах суспільних перетворень”. Головним завданням дослідження є розробка теоретико-методологічного інструментарію дослідження національної пам'яті в умовах кардинальних суспільних перетворень. Актуальність дослідження викликана тим, що попри широку вживаність словосполучення «національна пам’ять» залишається остаточно невизначеним його зміст та визначальні характеристики. Це робить необхідним: визначення механізмів та форм актуалізації національної пам'яті як різновиду колективної пам'яті. З іншого боку, тематизація й жваве обговорення в широкому публічному загалі питань, пов'язаних з травматичними подіями історичного минулого викликають потребу в дослідженні місця і ролі національної пам'яті в суспільно-політичному житті. Серед теоретичних питань особливої уваги заслуговує проблема взаємодії індивідуальної та колективної пам'яті та вплив на них соціально-політичних та культурних чинників. Це передбачає проведення комплексного соціально-філософського дослідження, зорієнтованого на вивчення феномену національної пам'яті за допомоги  герменевтики, комунікативної філософії, акторно-мережевої теорії тощо. Окрім теоретичних розробок за результатами дослідження будуть підготовлені експертні та аналітичні матеріали для органів державної влади, спрямовані на розв'язання актуальних суспільно-політичних проблем, пов'язаних з питаннями національної пам'яті.  Теоретичні розробки проходитимуть апробацію в системі публічного дискурсу з використанням мас-медіа, соціальних мереж, наукових конференцій і "круглих столів", наукових і науково-популярних видань, лекцій перед студентською аудиторією та в мережі лекторіїв товариства "Знання України". Таким чином, дослідницький процес відбуватиметься у взаємодії з іншими філософсько-гуманітарними установами та осередками громадянського суспільства, у свою чергу, здійснюючи певний вплив на них. Також планується взаємодія з зарубіжними дослідниками, в тому числі – зі "старої" та "нової" української діаспори.

Результати роботи відділу над науково-дослідною темою "Національна пам'ять в умовах суспільних перетворень" буде висвітлено у колективній монографії "Феномен колективної пам'яті".