Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього 16 21 22 23 24 106
у тому числі  
монографії       2   2
з них видано за кордоном            
підручники, навчальні посібники            
статті у наукових фахових журналах   16   21   22   21   24   104
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience )   1     7   4   5   17
інші            
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок   2,3   3,5   4,4   3,8   3,4   10,6