Планування роботи підрозділу на найближчі декілька років

Відділ планує продовжити фундаментальні дослідження в проблемному полі обох дослідницьких груп і зосередитись на малодосліджених аспектах та темах історії української філософії, а також на методологічних інноваціях.

Зокрема розпочати дослідження рецепції західних філософій в Україні ранньомодерного та модерного періоду, дослідження філософії в католицьких навчальних закладах ранньомодерної України, дослідження викладання та функціонування філософії в Галичині першої половини ХХ ст., зокрема греко-католицького модернізму та участі УГКЦ в політичних дискусіях. В цих дослідженнях плануємо відійти від традиційного «православоцентризму» історіографії української філософської думки ранньомодерного та модерного періоду, а також від привілеювання українофільської думки в «філософії національної ідеї».

Плануємо також зосередитись на таких малодосліджених сторінках історії української філософії як історія політичної філософії середньовічного і ранньомодерного періоду (теорії монархії), модерного періоду (політичні ідеології) і їхньому зв’язку з відповідними європейськими течіями. Плануємо також порушити нові проблеми української інтелектуальної історії, зокрема дослідження історії психоаналізу в України, історії академічних товариств і об’єднань філософів в Україні та діаспорі, осмислення колоніальної та постколоніальної ситуації Україні у розрізі історико-філософських постколоніальних студій.

Плануємо розвивати застосування при вивченні названих тем підходи історії понять, архівних та біографічних студій.

У відділі здійснені базові дослідження, які дають змогу розгорнути дослідження згаданих напрямів, водночас у більшості з них напрямів плануємо кооперувати свої зусилля з колегами з інших установ, а також з французькими, польськими, білоруськими колегами, в т.ч. через проведення спільних конференцій та реалізацію спільних проектів.

Плануємо також зробити системною роботу з публікації результатів досліджень у провідних фахових журналах англійською та іншими іноземними мовами, а також у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз.

Відділ планує використовувати як площадку для апробації цих тем та ідей, а також формування дослідницького середовища із залученням дослідників з-поза меж відділу свої щорічні конференції – Історико-філософські читання та Історико-філософські читання «Філософські ідеї в культурі Київської Русі», видавати оновлене видання «Ucrainica medievalia».