Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього 38 48 40 30 35 191
у тому числі  
Монографії 1 3 2 2 2 10
з них видано за кордоном 1 1 1 - - 3
підручники, навчальні посібники - - - - - -
статті у наукових фахових журналах 18 27 21 14 10 90
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience ) 1 2 1 4 2 10
Інші 19 18 17 14 23 91
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок 2,9 3,7 3,0 2,3 2,7 14,7