Відомості щодо персонального складу

Станом на квітень 2018 у відділі працює 14 співробітників, з них 4 докторів і 8 кандидатів наук.

Дослідницька група з історії філософської думки України Х-XVIII століть:

Стратій Ярослава Михайлівна

к.філос.н., с.н.с., керівник групи;

Литвинов Володимир Дмитрович

д.філос.н., доц., пр.н.с.;

Сирцова Олена Миколаївна

к.філос.н., с.досл., с.н.с.

Дослідницька групи з історії філософської думки України ХІХ – ХХ ст.

Йосипенко Сергій Львович

д.філос.н., с.н.с., завідувач відділу

Поліщук Ніна Павлівна

д.філос.н., с.н.с., пр.н.с.;

Забужко Оксана Стефанівна

к.філос.н., с.н.с., с.н.с.;

Філіпенко Наталія Григорівна

к.філос.н., с.н.с., с.н.с.;