Планування роботи підрозділу на найближчі декілька років

Подальший розвиток наукового підрозділу пов'язаний з розширенням тематики і поглибленим вивченням та дослідженням історико-філософської проблематики. Зокрема, передбачається на базі сектора східної філософії створити відділ східної філософії, оскільки в умовах глобалізації та поглиблення міжцивілізаційних контактів проблема розуміння інтелектуальних вимірів східних цивілізацій набуває практичного значення, вона закладає підвалини для розбудови міжкультурного діалогу, сприяє кращому розумінню багатовікової спадщини країн Сходу. Цей практичний вимір також є надзвичайно важливим для розвитку східного вектору зовнішньої політики та розбудови економічних зв’язків з країнами даного регіону.   Пріоритетним напрямком досліджень новоствореного структурного підрозділу буде вивчення інтелектуальних традицій Сходу, які значної мірою визначають цивілізаційну парадигму цього регіону, характер соціокультурних і модернізаційних процесів. Для створення такого підрозділу вже наявні певні передумови: в секторі  підготовлені 2 доктора наук відповідної спеціалізації, крім того 3 аспіранти готують дисертації відповідного профілю. Також на базі сектору історії східної філософії у 2018 р. передбачається створення наукового журналу, присвяченого дослідженню східної філософії. В найближчі 3-5 років планується провести всеукраїнську наукову індологічну конференцію, а також  міжнародну наукову конференцію зі східної філософії. Відповідно будуть видані тематичні збірники і монографії по планових темах.

         Крім того, в межах відділу планується створити сектор методології історико-філософських досліджень та сектор джерелознавства, в якому будуть здійснюватися переклади найважливіших першоджерел світової філософії. Це конче необхідно, оскільки сучасна світова філософія постійно перебуває в стані самообґрунтування, деконструкції, знаходження підстав для існування, практичного виміру застосування тощо. Для цього вона постійно звертається до своїх витоків, першоджерел. Отже, потрібно створити джерельну базу для українских дослідників історії філософії. Відповідний досвід у науковців відділу вже є: співробітниками здійснена низка перекладів видатніх філософів ХХ-ХХІ ст. – К.-О.Апеля, Ю.Габермаса, О.Гьофе, В.Декомба,
Ж.-П.Сартра та ін.

Сектор історії східної філософії

Подальший розвиток наукового підрозділу пов'язаний з розширенням тематики і поглибленим вивченням та дослідженням історико-філософської проблематики. Зокрема, передбачається на базі сектора східної філософії створити відділ східної філософії, оскільки в умовах глобалізації та поглиблення міжцивілізаційних контактів проблема розуміння інтелектуальних вимірів східних цивілізацій набуває практичного значення, вона закладає підвалини для розбудови міжкультурного діалогу, сприяє кращому розумінню багатовікової спадщини країн Сходу. Цей практичний вимір також є надзвичайно важливим для розвитку східного вектору зовнішньої політики та розбудови економічних зв’язків з країнами даного регіону. Пріоритетним напрямком досліджень новоствореного структурного підрозділу буде вивчення інтелектуальних традицій Сходу, які значної мірою визначають цивілізаційну парадигму цього регіону, характер соціокультурних і модернізаційних процесів. Для створення такого підрозділу вже наявні певні передумови: в секторі  підготовлені 2 доктора наук відповідної спеціалізації, крім того 3 аспіранти готують дисертації відповідного профілю. Також на базі сектору історії східної філософії у 2018 р. передбачається створення наукового журналу, присвяченого дослідженню східної філософії. В найближчі 3-5 років планується провести всеукраїнську наукову індологічну конференцію, а також  міжнародну наукову конференцію зі східної філософії. Відповідно будуть видані тематичні збірники і монографії по планових темах.

         Крім того, в межах відділу планується створити сектор методології історико-філософських досліджень та сектор джерелознавства, в якому будуть здійснюватися переклади найважливіших першоджерел світової філософії. Це конче необхідно, оскільки сучасна світова філософія постійно перебуває в стані самообґрунтування, деконструкції, знаходження підстав для існування, практичного виміру застосування тощо. Для цього вона постійно звертається до своїх витоків, першоджерел. Отже, потрібно створити джерельну базу для українских дослідників історії філософії. Відповідний досвід у науковців відділу вже є: співробітниками здійснена низка перекладів видатніх філософів ХХ-ХХІ ст. – К.-О.Апеля, Ю.Габермаса, О.Гьофе, В.Декомба, Ж.-П.Сартра та ін.