Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу науково-дослідницька група з тематики історії зарубіжної філософії
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
             
Усього 42 37 40 41 32 192
             
у тому числі  
монографії 1 - - 2 1 4
з них видано за кордоном - - - - - -
підручники, навчальні посібники 1 - - - - 1
статті у наукових фахових журналах 20 18 19 22 15 94
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience ) - - - 1 - 1
інші 20 19 21 17 17 94
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок 4,7 4,1 4,4 4,6 3,6 21,3