Кохан Ярослав Олексійович

Посада:  молодший науковий співробітник.

Місце роботи (Установа, підрозділ): Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, відділ логіки та методології науки.

Рік народження: 1975.

Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня):          кандидат філософських наук, 09.00.06 – логіка, 2005.

Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання): немає

Загальна кількість друкованих праць: 10.

Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного періоду: 18 років (молодший науковий співробітник).

Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік, семестр): за звітний період відсутня.

Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: відсутнє.

Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи – основи логіки (логічні категорії; парадокси), логічна семантика (семантичний трикутник; теорія істинневих функцій; математичні структури; контексти), синтактика (логіка функцій: формальні мови, числення; теорія послідовностей), алгебраїчна логіка (логічні структури; системи альтернатив), прагматика.

Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій):

№  з/п Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва Прізвища співавторів К-сть цитув. Імпакт фактор
1. Виражальні можливості формальних мов (Частина II). Мова і культура. Вип. 16, Т. I (163). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013.      
2. Проблеми наукового опису поняття раціональності. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України. (Проект «Наукова Книга»). – К.: Наукова думка, 2014.        
3. Семиотические системы как носители языков. Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2014. Вип. 8. – Київ, 2014.      
4. Феномен знания с точки зрения логики. Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2014. Вип. 8. – Київ, 2014.      
5. Феномен знания с точки зрения логики. Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания. – Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2014. Вип. 8. – Київ, 2014.