Планування роботи підрозділу на найближчі декілька років

Основні дослідницькі зусилля відділу будуть спрямовані на виконання планової теми «Семіотичний аналіз явищ культури», (01.2018 – 31.2020), спрямовані на формування загальної семіотичної теорії , яка б служила базою для строгих теоретичних побудов і водночас допускала б неформальні гуманітарні концепції, придатні для аналізу явищ культури та суспільного життя. Проблема знакової природи науки і культури в цілому постала як частина загальної проблеми природи «позитивних» знань і математики у зв’язку з девальвацією емпіричних знань і виходу на такі наукові рубежі, за якими втрачають силу міркування очевидності і наочності.

Запропонований авторами підхід до різних форм науково-технічної, політичної, економічної, технічної тощо культури полягає у перегляді й уточненні основних понять семіотичного соціокультурного аналізу, завдяки якому розв’язуються деякі важливі питання основ людської комунікації та людського буття. Ідея дослідження виходить з єдності загального підходу до знакової діяльності від концепції значення в методології науки до поняття смислу подій і вчинків в соціальній реальності. Це дозволяє розвинути знаковий підхід до культури в цілому, проаналізувати глибинні структури мислення в культурах, що зберегли сліди архаїки.

Важливим аспектом діяльності відділу на наступне п’ятиріччя стане вивчення наукової та культурної спадщина академіка НАН України Поповича М.В., організація та проведення наукових читань та семінарів його пам’яті, підготовка та видання наукових тематичних збірок. Перші читання були проведені 12 квітня 2017 р.

 

В 2018 р. вийдуть друком монографії:

  • «Логіка мислення і логіка дії: Пам’яті Мирослава Поповича»;
  • «Феномен життя в сучасному науковому пізнанні».

Співробітники відділу братимуть активну участь в роботі національних і міжнародних конференціях, готуватимуть та публікуватимуть проміжні матеріали за плановою темою у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, популяризуватимуть науку та надаватимуть експертні послуги.