Планування роботи підрозділу на найближчі декілька років

Впродовж найближчих двох років (2018–2019 рр.) співробітники відділу виконуватимуть науково-дослідну тему «Інтелектуальний потенціал дискурсу в розвитку деліберативної демократії в українському суспільстві». Головним завданням дослідження є вивчення арґументативному дискурсу як інтелектуального чинника становлення інституцій деліберативної демократії сучасного суспільства, що концептуалізовано такими поняттями, як «дорадча демократія», «демократія обговорення», «демократія дискурсу» тощо. Актуальність теми пов’язана з кризою представницької демократії та пошуком нових її форм. Дискурс тематизується як соціально-рефлексивна форма прояснення проблематичних смислів, ціннісних орієнтацій, моральних норм, леґітимації соціальних  інституцій та політичних практик українського суспільства. Концептуальною гіпотезою є твердження, що в сучасному суспільстві зміст деліберативної демократії постає в інституціалізації громадського дискурсу як реґулятивного принципу та соціальної метаінституції критичної перевірки арґументативно досягнененого консенсусу в суспільстві. Аналізується також суперечливий характер розвитку дискурсивних практик та публічної сфери України. Водночас досліджується інтелектуальний потенціал громадського дискурсу, який попри викривлення та деформації, хоча й непослідовно й суперечливо розвивається, торуючи шлях до демократичного майбутнього України.

Впродовж наступних трьох років (2020-2023) планються також дослідження, присвячені  проблемам ескалації насилля та пошуку шляхів досягнення злагоди та порозуміння в сучасному складному суспільстві, що позначатиметься темою «Етика порозуміння в умовах ескалації соціального насилля».