Публікаційна активність

Кількість друкованих робіт співробітників підрозділу (одиниць)
  2013 2014 2015 2016 2017 Усього за 5 років
Усього   30 19 28 38 31 146
у тому числі            
монографії 1 1 1 3 1 7
з них видано за кордоном   3 1 4 2 3 13
підручники, навчальні посібники   - - - 1 - 1
статті у наукових фахових журналах   15 15 10 7 17 64
з них надруковано в журналах, що входять до міжнародних баз даних (Scopus, WebofScience ) - - - - - -
інші   11 2 13 25 10 61
Кількість друкованих робіт у розрахунку на 1 виконавця наукових досліджень і розробок 2,7 1,7 2,5 3,4 2.8 13,2