Публікаційна активність

2013

 1. Релігія і Церква в історії української діаспори. Колект. монографія за ред. А.Колодного. – К., 2013.
 2. Релігієзнавча думка України другого тисячоліття. Колект. монографія за ред В.Климова і А.Колодного. –  К., 2013.
 3. Колодний Анатолій. Історіософія релігії. Монографія. – К., 2013.
 4. Яроцький Петро. Релігієзнавство: сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Підручник. – К., 2013.
 5. Климов Валерій. Скептицизм та інакодумання як інтелектуальний поступ. Монографія. – К., 2013.
 6. Шевченко Віталій. Православ’я в Україні і цивілізаційні виклики:   історія і сучасність. Монографія. – К., 2013.
 7. Історія релігії в Україні. Щорічник у 2-х книгах. – К.-Львів, 2013.
 8. Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. – К.-Галич, 2013.
 9. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору. Наук.збірка. – К., 2013.
 10. Українській Асоціації релігієзнавців 20 років. Наук. збірка. – К., 2013.
 11. Релігія і Церква в новітній історії  України. Наук.збірка.- К.-Полтава, 2013.
 12. Роль  експертних співтовариств у сфері політики, охорони довкілля  та релігійного життя в Україні та Білорусі. Наук. збірка. – К., 2013.
 13. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. Наук.збірка. – К.-Запоріжжя, 2013.
 14. Релігійна свобода.  Щорічник № 16.
 15. Українське релігієзнавство. Квартальник №№ 65-68.

 

2014

 1. Шевченко – Християнство – Україна. Колект. монографія. –К., 2014.
 2. «Русский мир» патріарха Кирила не для України. Колект. монографія.-К., 2014.
 3. Анатолий Колодный. Церковь Исуса Христа Святых последних дней

в мире и в Украине. Монография. – Полтава, 2014.

4. Компаниец Лилия. Идея реинкарнации в мировой культуре. – Монография. – К., 2014.

5. Шепетяк Олег. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття. Монографія. – К., 2014.

6. Історія релігії в Україні. Щорічник у двох книгах. – К.-Львів, 2014.

7. Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи і міжконфесійні взаємини. – Наук.збірка. – К..-Галич, 2014.

8. Майдан і Церква:хроніка подій та експертна оцінка. – Наук.збірка. – 2014.

9. Українське Православ’я в контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. Наук. збірка. – К.-Тернопіль, 2014.

10. Религиозные организации в общественном пространстве Белоруси и Украины. – К.- Вильнюс, 2014.

11. Іван Ортинський. Християнство у його виявах і сьогочасних проблемах. – К., 2014.

12. Релігійна свобода.  Щорічник №17.

13. Українське релігієзнавство. Квартальник №№ 69-72.

 

2015

 1. Релігія в контексті суспільної свідомості. Колект. монографія. – К., 2015.
 2. Інституалізаційні  процеси конфесійного життя світу й України.

Колект. монографія. – К.,2015.

 1. Климов Валерій. Відношення між наукою і релігією як індикатор

духовного поступу: релігієзнавчий аспект. Монографія. – К., 2015.

 1. Історія релігії в Україні. Щорічник у 2-х книгах. – К.-Львів, 2015.
 2. Авраамічні релігії в Україні: проблеми свободи совісті і віросповідань

контексті різноманітних чинників суспільного буття. – К.-Галич, 2015.

 1. Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. Друге доопрацьоване видання. – К., 2015.
 2. Українська Греко-Католицька Церква в контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. Наук.збірка.– К.-Тернопіль,2015.
 3. Україна і Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. Наук.збірка. – К., 2015.
 4. Християнська традиція Київської Русі.Наук.збірка.- К., 2015.
 5. Держава і Церква в новій історії України.Наук.збірка.–К.-Полтава, 2015.
 6. Релігійна свобода.  Щорічник №18.
 7. Українське релігієзнавство. Квартальник №№ 73-76.

 

2016

 1. Функціональність релігії: український контекст. Колект. монографія. – К., 2016.

2. Українська Греко-Католицька Церква в сучасних процесах розвитку

    Українського суспільства. Наук. збірка. – К.-Тернопіль,2016.

3. Суспільство-Держава –Церква: контекст міждисциплінарних

    досліджень. Наук. збірка. – К.,2016.

4. Історія релігії в Україні. Щорічник у 2-х книгах. – К.-Львів, 2016.

5. Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. Щорічник

    №19 (1).

6. Релігійна свобода: свобода релігії і переконань за умов сучасних

    викликів. Щорічник  № 19 (2).        

7. Людмила Филипович. Культура релігійного життя. Монографія. –

     К., 2016.

8. Алла Арістова. Філософія глобальних проблем. Монографія. – К.,2016

9. Олександр Саган. Єдина Помісна Православна Українська

    Церква. Брошура. – К., 2016.   

10. Українське релігієзнавство. Квартальник №№ 77-80.      

 

2017

 1. Функціональність релігії: український контекст. Колект. монографія. – К., 2017.

2. Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. Колект.  монографія. –К., 2017.

3. Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті української науки.\

    Наук. збірка. – К.- Кременець, 2017.

4. Історія релігії в Україні. Щорічник у 2-х книгах. – К.-Львів, 2017.

5. Релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віровизнань. Наук.збірка. – К., 2017.

6. Протестантські Церкви  в контексті вітчизняної історії  та суспільних трансформацій. Наук.збірка. –К.-Тернопіль, 2017.

7. Авраамістичні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри. Наук.збірка. – К.- Галич, 2017.

8. Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Наук.збірка. - К., 2017.

9. Реформація в Україні. Колект. монографія. – К., 2017.

10. Колодний Анатолій. Релігійне життя України в особах його діячів та  дослідників. Монографія. – К., 2017.

11. Арістова Алла. Феномен релігійної девіації: теоретичний нарис.  Монографія. –К., 2017.

12. Титаренко Віта. Від пророцтв в релігії до прогнозування у релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи. Монографія. – К., 2017.

13. Олександр Саган.Єдина Українська Помісна Православна Церква. Брошура. Доопрацьоване видання.– К., 2017.

14. Говард Біддулф. Відновлені стародавні християнські Церкви: чотири американські конфесії. Монографія. – К., 2017 (укр. і англ. мовами).

15. Українське релігієзнавство. Квартальник №№ 81-84.