Відомості щодо персонального складу

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України складається з 14 наукових співробітників та 1 співробітника технічного персоналу.

Науково-дослідницька група з тематики філософії релігії:

Колодний Анатолій Миколайович

д.ф.н, проф., (керівник групи релігієзнавства)

Шевченко Віталій Володимирович

д.ф.н, проф., провід.н.с.

Павленко Павло Юрійович

д.ф.н, провід.н.с.

Недзельська Юлія Костянтинівна

к.ф.н., мол. н. с.

Науково-дослідницька група з тематики історії релігії:

Филипович Людмила Олександрівна

д.ф.н, доцент, зав. Відділом (керівник групи)

Яроцький Петро Лаврентійович

д.ф.н., проф., провід.н.с.

Саган Олександр Назарович

д.ф.н., проф., провід.н.с.

Козловський Ігор Анатолійович

к.іст.н., доц., ст.н.с.

Науково-допоміжні співробітники:

Кононенко Євген Григорович

старший лаборант